Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2014

zabicbobra
Mam dla Ciebie mały prezent, znów mam Cię w sercu, znów nie śpię po nocach, marzę o szczęściu.
— Pezet
Reposted fromKitty1 Kitty1 viafollow-me follow-me
zabicbobra
4136 5beb
Reposted fromBeLikeBlair BeLikeBlair viafollow-me follow-me
zabicbobra
2205 229f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafollow-me follow-me
zabicbobra
Odejść od tego kto ci szkodzi. Zostać z tym, kto cię kocha. Przebaczyć temu, kto cię zranił najbardziej. Zaakceptować siebie, takim jakim jesteś. Stworzyć, to czego najbardziej się boisz. Być zadowolony z tego jak jest. Mieć nadzieje, że najlepsze jest jeszcze przed tobą. Brać życie mniej poważnie. Cieszyć się każdym cudem, tajemnicą, niepewnością i radością jakie ma dla nas ten świat.
— Regina Brett ,,Jesteś cudem. 50 lekcji jak uczynić niemożliwe możliwym"
Reposted fromostatni ostatni viafollow-me follow-me

September 23 2014

zabicbobra
8104 ceaf
Reposted fromDoopamina Doopamina viafollow-me follow-me

September 07 2014

zabicbobra
zabicbobra

September 05 2014

zabicbobra
zabicbobra
0197 4cc5 500
zabicbobra
6731 9cdf
Reposted fromnezavisan nezavisan viaucieknijmi ucieknijmi
zabicbobra
7571 d9b9
Reposted fromjustMeee justMeee viaucieknijmi ucieknijmi
zabicbobra
zabicbobra
9637 12df
Reposted fromdusielecc dusielecc viaucieknijmi ucieknijmi
zabicbobra
zabicbobra
zabicbobra
4347 5d70
Reposted fromfoods foods viafollow-me follow-me
zabicbobra
9533 dfca
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafollow-me follow-me
zabicbobra
9132 8203
Reposted fromorchis orchis viafollow-me follow-me
zabicbobra
4686 d2c3
Reposted frompugul pugul viafollow-me follow-me
zabicbobra
Chcesz mieć coś na całe życie - zrób sobie tatuaż, bo z miłością różnie bywa.
— wciąż niespokojnie
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl